Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Femtosecond pump probe

Text only in Danish:

Aminosyre fotolyse: Alt biologisk liv er baseret på en bestemt form for "venstresnoede" aminosyrer og ingen ved hvorfor netop disse – og ikke de "højresnoede" – er blevet basis for biologien. En hypotese er at cirkulært polariseret ultraviolet lys kan have medvirket til selektivt at fotolysere aminosyrerne, hvorved et overskud af de venstresnoede er opstået. Denne hypotese vil vi gerne bidrage til at teste ved at undersøge hvordan og med hvilken sandsynlighed aminosyrerne dissocierer når de belyses med femtosecond UV og IR pulser..

Vand og kemiske reaktioner: Når en kemisk reaktion finder sted frigøres der ofte store mængder energi. I vand kan denne energi lynhurtigt (fs,ps) deles mellem molekylerne. Mekanismerne bag denne helt afgørende relaksations-proces, der finder sted via brint-bindinger, er ukendt! Ved hjælp af femtosekund spektroskopi kan man starte en kemisk begivenhed vha. en UV puls og følge udviklingen på molekylær tidsskala vha. af en infrarød femtosekund pulse, der kan probe brintbindingerne i vandet.

Termoelektriske materialer har særlig svag vekselvirkning mellem elektronernes bevægelse (elektrisk ledning) og krystalgitterets vibration (termisk ledning). Denne vekselvirkning kan man (tror vi) måle ved hjælp af femtosekund lasere. Med en UV puls eksiterer vi elektronerne og ved at måle reflektionskoefficienten for materialet kan vi bestemme koblingen mellem elektroner og krystalgitter.

Kontakt Søren Keiding, (keiding@chem.au.dk), 2899 2061