Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Supercontinuum

Text only in Danish:

I samarbejde med Grundfos og NKT-Photonics bruger vi superkontinuum kilder (lasere der lyser over hele den synlige og infrarøde spektralområde) til spektroskopi. Vores interesse går primært i retning af lysspredning fra små (5-500 nm) partikler (virus, bakterier, nanopartikler, etc.). Disse udgør en stigende og bekymrende del af forureningstruslen i vores grundvand og derfor er der behov for at kunne detektere disse helt små partikler. Med en superkontinuumkilde kan vi måle både mængden og størrelsesfordelingen af partiklerne i vand. Projektet finder sted i samarbejde med virksomhederne.

Superkontinuum spektroskopi af udåndingsluft. Flere sygdomme kan diagnosticeres gennem analyser af udåndingsluften. Eksempelvis kan sukkersyge måles via acetone i udåndingsluft og cystisk fibrose via hydrogen cyanid. Vha superkontinuum kilder i det infrarøde område har vi lavet en superfølsom opstilling hvor vi kan måle spektret af en enkelt udånding! Målet er at kunne måle koncentrationen af forskellige bedøvelsesmidler for derigennem hurtigt at kunne vurdere graden af bedøvelse hos patienter der er under operation.

Kontakt Søren Keiding, (keiding@chem.au.dk), 2899 2061