Staff

Senior staff

PhD Students

Sven Kähler

Ph.d.-stipendiat

Andreas Nyvang

Ph.d.-stipendiat

Master Students

Emeritus

Jan Linderberg

Professor emeritus

Administration

Lene Conley

Ph.d.- og studieadministrator