Publikationer - Ranking

Den bibliometriske forskningsindikator

En procentdel af AU's basisforskningsmidler tildeles baseret på udgivne publikationer. Kun publikationer, der udgives i tidsskrifter på “autoritetslisten” over godkendte tidsskrifter, vil udløse midler. På denne liste er tidsskrifterne inddelt i kategori 1 og 2, hvor kategori 2 udløser flest midler.

Herunder finder du en liste over kategori-2 tidsskrifter inden for de nævnte områder. I bunden af hver liste er der et link til den (omfattende) liste over tidsskrifter i kategori 2 og 1 inden for området.

Autoritetslisterne opdateres løbende. Den seneste komplette autoritetsliste på alle områder vil altid kunne findes her.

Find mere information om den bibliometriske forskningsindikator her:
Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside 
Aarhus Universitets hjemmeside

Hvad kan man som forsker gøre for at sikre så mange BFI-points som muligt? 
Publicér i de tidsskrifter, der står på autoritetslisten (enten som kategori 1 eller 2, området er irrelevant), og forsøg at publicere i kategori-2 tidsskrifter, hvor det giver mening.

Hvis du kender til relevante tidsskrifter, der ikke figurerer på den seneste autoritetsliste, er du velkommen til at sende en mail til Jens Wejlby Clausen (jclausen@chem.au.dk) med tidsskriftets titel samt en kort redegørelse for, hvorfor det bør være på listen, herunder obligatorisk bevis på, at tidsskriftet er peer-reviewed (for eksempel med citat/link fra tidsskriftets hjemmeside.)

Lister og PDF'er herunder er vejledende (senest kompileret for områderne kemi-nanoscience-generelt den 15. marts 2016) – man kan altid tjekke den seneste autoritetsliste, hvis man er i tvivl.

 

 

Kemi - kategori 2

Accounts of Chemical Research
American Chemical Society Journal
Analytica Chimica Acta
Analytical Chemistry
Angewandte Chemie (International Edition)
Biomacromolecules
Chemical Communications
Chemical Reviews
Chemical Society Reviews
Chemistry of Materials
Chemistry: A European Journal
Dalton Transactions
Electrochimica Acta
Energy & Environmental Science
Green Chemistry
Inorganic Chemistry
Journal of Chemical Theory and Computation
Journal of Natural Products
Journal of Physical Chemistry Letters
Macromolecules
Nature Chemistry
Nature Nanotechnology
Organic & Biomolecular Chemistry
Organic Letters
Physical Chemistry Chemical Physics
The Journal of Chemical Physics
The Journal of Organic Chemistry

Chemistry category 2 & 1 journals as PDF

Nanoscience - kategori 2

A C S Nano
Acta Biomaterialia
Acta Materialia
Advanced Functional Materials
Advanced Materials
Advances in Catalysis
Advances in Organometallic Chemistry
Annual Review of Materials Research
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing
Composites Part B: Engineering
Composites Science and Technology
Journal of Materials Chemistry
Langmuir
Materials Science and Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructures and Processing
Materials Science and Engineering R: Reports
Metallurgical and Materials Transactions A - Physical Metallurgy and Materials Science
Nano Letters
Nano Research
Nanoscale
Nanotechnology
Nature Materials
Optics Letters
Philosophical Magazine (London, 2003)
Physical Review B (Condensed Matter and Materials Physics)
Progress in Materials Science
Scripta Materialia
Solar Energy Materials & Solar Cells
Surface Science Reports

Nanoscience category 2 & 1 journals as PDF

Generelt - kategori 2

National Academy of Sciences Proceedings
Nature
Nature Communications
Nature Methods
Physical Review Letters
Public Choice
Science
Second Language Research

General category 2 & 1 journals as PDF