Årsafslutning 2018 - fakturaer, kreditnotaer mv.

Deadlines fra Økonomi

07.12.2018 | Marianne Sommer

 Deadlines fra Økonomi for fakturaer, kreditonotaer, driftsomposteringer mv. for året 2018:

Udenlandske fakturaer og kreditnotaer skal indsendes til kreditorhotline@au.dk
senest 3. januar 2019 (skriv ST/KEMI + projekt/aktivitet + rekvirent i emnefeltet)

Danske leverandører skal fremsende fakturaer for året 2018  til AU senest 7. januar 2019

Interne driftsomposteringer skal indsendes senest 10. januar 2019

Salgsfakturaer skal indsendes til udstedelse senest 11. januar 2019

 
Institut for Kemi, Medarbejdere