Registrering af ferie for ferieåret 2017-2018 – frist 24. februar 2016

Til alle månedslønnede medarbejdere ved Institut for Kemi (VIP, TAP, ph.d., ordinært/eksternt finansierede)

10.02.2017 | Susan Hjort Skyum

I henhold til ”Retningslinjer for ferieafholdelse” skal alle medarbejdere udfylde og aflevere instituttets ferieskema.

Al ferie vil blive registreret efter egne opgivelser, såfremt skemaet afleveres, eller som ”standardferie” såfremt skemaet ikke afleveres eller afleveres kun delvist udfyldt (se datoer i ”Retningslinjer for ferieafholdelse”).

OBS! For tidsbegrænsede ansatte (herunder også ph.d.-studerende, del B) gælder det, at optjent ferie svarende til standardferie i perioden + de særlige feriedage skal afholdes inden for ansættelsesperioden. Planlagt ferie skal altid godkendes af nærmeste leder og/eller institutleder.

Ansatte med samtidighedsferie skal afholde al ferie inden fratrædelse.

Fristen for returnering af skema
 til Jeanette Dandanell er fredag den 24. februar 2016.

Find ferieskema og retningslinjer for ferieafholdelse på instituttets medarbejdersider: chem.medarbejdere.au.dk/medarbejderinfo/fravaer/

Institut for Kemi, Medarbejdere, Ph.d.-studerende