VALG 2018

Valg 2018 er skudt i gang!

27.09.2018 | Susan Hjort Skyum

Valget 2018 er nu skudt i gang med offentliggørelse af valgcirkulære og tidsplan, som du finder på www.au.dk/valg. I år stemmer de studerende til alle organer.

Opstilling

Opstillingsskemaer findes på www.au.dk/valg. Der er en udførlig vejledning til udfyldning af opstillingslisten i forbindelse med skemaet, ligesom der altid er mulighed for at søge vejledning i valgreglerne.

Opstillingsperioden 2018 løber fra den 18. oktober kl. 9.00 til den 26. oktober kl. 12.00.

Opstillingslister modtaget efter dette tidspunkt accepteres ikke.

Valgsekretariatet opfordrer derfor til, at man afleverer sin opstillingsliste så tidligt i opstillingsperioden som muligt, da Valgsekretariatet så har mulighed for at gennemgå den, så eventuelle fejl kan blive rettet.

Information om universitetsvalg i forbindelse med undervisningen

Der opfordres til, f.eks. i forbindelse med undervisningen, at erindre de studerende om valget og her opfordre dem til at bruge deres demokratiske ret.

Der er udarbejdet en PPT-slide, som med fordel kan bruges som pauseskærm i undervisningen. Se den her.

(Husk: Det er tilladt for de, der stiller op til valget, at gøre opmærksom på deres kan-didatur før og efter undervisningen samt i pauserne)

Institut for Kemi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen