Besøgsservice

Besøgsservice er hovedsagelig tiltænkt klasser fra gymnasiet, HTX og HF, men andre uddannelsesinstitutioner er naturligvis også velkomne. Kemi på C-niveau er dog en forudsætning.
Fælles for de arrangementer der tilbydes er, at de er af faglig karakter og på et populærvidenskabeligt niveau.
Besøgsservicen er således ikke studieorienteret, men derimod en mulighed for at få et indblik i den forskning og viden, der eksisterer på Institut for Kemi.

Et besøg vil typisk bestå af tre dele:

  • Fagligt oplæg, som gør eleverne klar til den eksperimentelle del
  • Eksperiment udføres i laboratorierne på Institut for Kemi
  • Introduktion til studierne og studielivet på Institut for Kemi

Læs mere om de forskellige besøgstyper i menuen til venstre