Besøgskalender


Mulige besøgsdatoer i efteråret 2018

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om datoer i efteråret 2018, da disse afhænger af de kommende eksamens- og undervisningsplaner, som endnu ikke er fastlagte

Generelt om besøgsservice

  • Besøgsservice er et tilbud for STX/HTX/HF fra Jylland og Fyn (samt Nordtyskland)
  • Kemi på C-niveau er en forudsætning   
  • Vi foretrækker gruppestørrelser på mindst 10 elever
  • Et besøg med laboratorieøvelse bør starte senest kl 10