Kontakt

Hvis der skulle være nogle spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til informationskontoret på Institut for Kemi:

Besøgsservice
Institut for Kemi
Langelandsgade 140
8000 Aarhus C

email: chem@au.dk

telefon: 8715 5345