Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studieretningsprojekter (SRP)

Studieretningsprojekt på Institut for Kemi

På Institut for Kemi tilbyder vi elever på STX og HTX at kunne udføre den eksperimentelle del af deres studieretningsprojekt (SRP) i vores laboratorier.

Til SRP forløb møder de enkelte elever op uden deres lærer, og gennemfører øvelserne på hold med andre SRP-elever fra andre gymnasieskoler, og skriver efterfølgende et selvstændigt projekt baseret på øvelsen. 

Oversigten over udbudte SRP-forløb på instituttet findes i menuen til venstre.

 

 

Generelt om SRP-forløb på Institut for Kemi

  • SRP-projekter forudsætter kemi på minimum B-niveau.
  • SRP-projekter udbydes fortrinsvis til elever fra gymnasier beliggende i Jylland og på Fyn (samt Nordtyskland).
  • Til hvert projekt vil eleverne få tilsendt en øvelsesvejledning på forhånd, og det er vigtigt at eleven møder forberedt på dagen hvor forløbet afvikles. 
  • Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitetet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.
  • Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes i universitetets kantiner. 
  • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb,  men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven er i laboratoriet.   
  • Vi kan desværre ikke tilbyde uddybende materiale til projekterne eller baggrundsmateriale omkring metoder og instrumenter - dette forventer vi at gymnasielæreren hjælper med.
  • Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen.  
  • Vi har ikke mulighed for at vejlede om hvorledes kemi-projekterne kan kombineres med andre fag, men vi har for hvert projekt angivet stikord til mulige kombinationer.
  • Der tages forbehold for instrumentnedbrud og uforudsete hændelser. I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg.