Information om ansøgningsproceduren

I 2018 koordineres ansøgning/tilmelding til SRP-forløb på tværs af fakultetet, og vi forventer at der åbnes for ansøgning:

tirsdag d. 11. september 2018 kl. 12:00

Ved ansøgning til SRP-forløb på Institut for Kemi gælder:

  • der kan indsendes 1 ansøgning pr. elev (dvs. 1 ønsket øvelse)
  • pladserne fordeles efter lodtrækning - der er derfor ikke tale om først-til-mølle princip som tidligere
  • er ansøgningen mangelfuldt udfyldt, eller ligger elevens gymnasium uden for vores geografiske område, vil ansøgningen ikke indgå i lodtrækningen.

Tidsplan:

11.09.2018: Ansøgningsmodulet åbner kl 12:00

30.09.2018: Ansøgningsmodulet lukker kl 23:59

03.10.2018: Institut for Kemi udsender mail med tilbud om plads til de udtrukne ansøgere og mail med afslag til de øvrige ansøgere.

Ved tilbud om plads:

Pladsen skal bekræftes senest 07.10.2018 kl 23:59. Bekræftes pladsen ikke rettidigt, mistes pladsen.

Ved afslag på plads:

Der vil være mulighed for at deltage i lodtrækning om:

  1. eventuelle ledige pladser på andre øvelser end den ønskede
  2. eventuelle afbudspladser på den ønskede øvelse.

Ønskes deltagelse i denne 2. lodtrækningsrunde, skal dette meldes senest 07.10.2018 kl 23:59.

Institut for Kemi udsender senest 09.10.2018 mail med tilbud eller afslag på 2. lodtrækningsrunde. Et evt. tilbud om plads skal bekræftes senest 12.10.2018 kl 23.59.

En bekræftet plads anses som bindende

Grundet den store søgning til SRP-forløb på Institut for Kemi, og for at så mange som muligt kan få glæde af tilbuddet, gør vi både lærer og elever opmærksom på at vi betragter en bekræftet plads som bindende.

Er man i tvivl om man kan deltage, bedes man derfor afmelde sin tilbudte plads inden for fristens udløb d. 7/10, således at pladsen kan gå til en anden ansøger.