Analyse af parabener i hudcreme

Parabener er en gruppe af stoffer, der bruges som konserveringsmidler bl.a. i mange kosmetikprodukter. De mest almindelige er methylparaben, ethylparaben, propylparaben og butylparaben. Parabener er blevet kritiseret for at have potentielt skadelige virkninger på mennesker. Men hvor høj er koncentrationen af disse parabener egentlig i de produkter, du selv anvender, og overholdes grænseværdierne? Indeholder et dyrt produkt mere eller mindre end et billigt? Dette projekt giver dig chancen for at bestemme koncentrationen af ovennævnte parabener i op til 2 kosmetikprodukter efter dit eget valg. Metoden, du kommer til at anvende, kaldes højtryksvæskekromatografi eller på engelsk: High-Performance Liquid Chromatography (HPLC). I HPLC sendes en væskeprøve gennem en kolonne, der interagerer med væskeprøvens kemiske forbindelser i forskellig grad. Det betyder, at de enkelte forbindelser forlader kolonnen med forskellig hastighed i forhold til hinanden, og hvis man ved, hvornår en udvalgt paraben slipper igennem kolonnen, har man grundlag for at lave en koncentrationsbestemmelse på lige netop denne forbindelse.

Parabener

Deltagerantal 2 x 16 deltagere
Mandag 13. november og mandag 20. november 2017
Gymnasiefag Kemi, Biologi, Matematik
 
Sted Institut for Kemi, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C
 
Tidsramme Forløbets praktiske del afvikles over 1 dag
 
Til læreren og elevens forberedelse Forud for fremmøde på Institut for Kemi skal vejledningen for bestemmelse af parabener vha. HPLC og vejledningen om kromatografi læses. Ligeledes skal der udvælges op til 2 hudcremer, der indeholder (mindst) en af ovennævnte parabener. 
 
Beskrivelse af forløbet

En typisk dag vil vare fra 09.00-15.00. Programmet for dagen vil indeholde:

 • Introduktion til HPLC og øvelse 
 • Udførelse af øvelsen 
 • Hjælp til at tolke resultaterne
Frokost er indlagt i programmet og der vil være mulighed for både at spise medbragte madpakker og købe mad i kantinen
 
Forslag til faglige perspektiver  
 • Kemi: Hvordan kan kromatografi anvendes til adskillelse af kemiske forbindelser? Hvilke kemiske principper ligger bag HPLC? Hvordan anvendes HPLC til koncentrationsbestemmelse? Hvilke kemiske egenskaber har parabener? Hvorfor er parabener egnede som konserveringsmidler?  
 • Biologi: Hvordan påvirker parabener mennesket? Hvilken virkning har stofferne i kroppen? Hvorfor er det nødvendigt at have fastsatte grænseværdier for parabenindholdet i cremer og kosmetik?
 • Matematik: Hvilke matematiske funktioner anvendes til at bestemme arealet af HPLC-toppene? Kan andre funktioner anvendes til at tilnærme arealet? Kan du ved hjælp af matematiske funktioner tilnærme arealet af HPLC-toppene manuelt?
 

 

Generelt om SRP-forløb på Institut for Kemi

 • SRP-projekter udbydes fortrinsvis til elever fra gymnasier beliggende i Jylland og på Fyn.
 • Til hvert projekt vil eleverne få tilsendt en øvelsesvejledning på forhånd, og det er vigtigt at eleven møder forberedt på dagen hvor forløbet afvikles. 
 • Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.
 • Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes i universitetets kantiner. 
 • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb,  men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven er i laboratoriet.   
 • Vi kan desværre ikke tilbyde uddybende materiale til projekterne eller baggrundsmateriale omkring metoder og instrumenter - dette forventer vi at gymnasielæreren hjælper med.
 • Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen.  
 • Vi har ikke mulighed for at vejlede om hvorledes kemi-projekterne kan kombineres med andre fag, men vi har for hvert projekt angivet stikord til mulige kombinationer.
 • Der tages forbehold for instrumentnedbrud og uforudsete hændelser. I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg.