Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Krystaller i fødevarer

Krystaller er materialer, hvor atomerne sidder i en ordnet struktur, dvs. de sidder i et mønster, der bliver gentaget gennem hele krystallen. Krystaller er ikke blot flotte mineraler, eller sten man finder i naturen, de findes også mange andre steder i vores hverdag. Blandt andet består de magneter, som anvendes i vindmøller og højtalere, af krystaller, og de spiller også en stor rolle i batterier, som bl.a. findes i din mobil. Udover de mere teknologisk anvendelige krystallinske materialer så er nogle af dine hverdagsfødevarer også krystallinske. Her er et meget kendt eksempel NaCl - bordsalt.

Indenfor materialekemi anvendes krystallografi og derved teknikken røntgendiffraktion for at kortlægge krystallinske materiales struktur. Denne struktur kan ofte kobles til bestemte fysiske egenskaber, eller blot bruges til at identificere ukendte krystallinske materialer. Det er en meget stærk teknik, som bliver anvendt hver eneste dag på uorganisk afdeling på Institut for Kemi, Aarhus universitet.

Dette SRP-projekt vil give eleven mulighed for selv at anvende røntgendiffraktion på en medbragt krystallinsk fødevare, og giver derfor mulighed for at vinkle projektet i mange retninger. Efterfølgende vil eleven få hjælp til at behandle data fra målingen, og kan anvende det gratis visualiseringsprogram ”VESTA” til at studere krystalstrukturen nærmere. Dagen vil starte med en lille workshop, hvor eleven vil blive introduceret til krystallografi og have mulighed for at lege lidt med programmet VESTA, og dette vil udruste eleven til at anvende teknikken og programmet på egen krystallinske prøve. 

Forslag til fagkombinationer

 • Kemi
 • Fysik
 • Matematik
 • Historie
 • Samfundsfag

Generelt om SRP-forløb på Institut for Kemi

 • SRP-projekter udbydes fortrinsvis til elever fra gymnasier beliggende i Jylland og på Fyn.
 • Til hvert projekt vil eleverne få tilsendt en øvelsesvejledning på forhånd, og det er vigtigt at eleven møder forberedt på dagen hvor forløbet afvikles. 
 • Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.
 • Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes i universitetets kantiner. 
 • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb,  men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven er i laboratoriet.   
 • Vi kan desværre ikke tilbyde uddybende materiale til projekterne eller baggrundsmateriale omkring metoder og instrumenter - dette forventer vi at gymnasielæreren hjælper med.
 • Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen.  
 • Vi har ikke mulighed for at vejlede om hvorledes kemi-projekterne kan kombineres med andre fag, men vi har for hvert projekt angivet stikord til mulige kombinationer.
 • Der tages forbehold for instrumentnedbrud og uforudsete hændelser. I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg.