Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Syntese og stofbestemmelse af lægemidlet paracetamol

Udvikling og fremstilling af medicin er en af de fornemste opgaver for moderne organisk kemi. I denne SRP øvelse fremstilles paracetamol, et smertestillende lægemiddel, ved at acetylere 4-aminophenol i iltfri atmosfære.

Men hvordan ved man egentlig at det stof, man har fremstillet, er det rigtige, eller hvordan et kemisk indgreb ændrer det stof, man nu arbejder med? To af de spektroskopiske metoder, man ofte tager i brug, er NMR (”Nuclear Magnetic Resonance”) og IR (”InfraRed”) spektroskopi, som du får mulighed for at arbejde med i dette projekt.

Ved IR-spektroskopi sender man infrarødt lys med forskellige bølgelængder ind på det stof, man gerne vil analysere, og ser på, hvilke bølgelængder der absorberes. Forskellige kemiske grupper (f.eks. alkylgrupper, alkoholer, carboxylsyrer, ketoner, etc.) har hvert sit ”fingeraftryk” for, hvordan de absorberer infrarødt lys, og IR-spektret kan derfor afsløre tilstedeværelsen (eller fraværet) af sådanne grupper i forbindelsen. Med NMR påvirkes atomkernerne i molekylet, og metoden er særligt velegnet til kernerne i hydrogen og carbon og dermed til organiske forbindelser. Resultatet af en NMR-måling er information om, hvilke atomer (hhv. hydrogen eller carbon) der er naboer og naboens-naboer i molekylet, hvilket – når hele kabalen lægges op – giver grundlag for, at man kan stykke hele strukturen af molekylet sammen.

Efter syntesen vil der blive kørt NMR/IR spektre på prøverne. Vi kan grundet tidspres ikke garantere at alle prøverne vil blive kørt mens SRP-deltagerne er i laboratoriet, men spektrene vil efterfølgende blive sendt pr. email.

Forslag til fagkombinationer

 • Kemi
 • Biologi
 • Matematik
 • Fysik

Generelt om SRP-forløb på Institut for Kemi

 • SRP-projekter udbydes fortrinsvis til elever fra gymnasier beliggende i Jylland og på Fyn.
 • Til hvert projekt vil eleverne få tilsendt en øvelsesvejledning på forhånd, og det er vigtigt at eleven møder forberedt på dagen hvor forløbet afvikles. 
 • Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.
 • Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes i universitetets kantiner. 
 • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb,  men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven er i laboratoriet.   
 • Vi kan desværre ikke tilbyde uddybende materiale til projekterne eller baggrundsmateriale omkring metoder og instrumenter - dette forventer vi at gymnasielæreren hjælper med.
 • Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen.  
 • Vi har ikke mulighed for at vejlede om hvorledes kemi-projekterne kan kombineres med andre fag, men vi har for hvert projekt angivet stikord til mulige kombinationer.
 • Der tages forbehold for instrumentnedbrud og uforudsete hændelser. I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg.