Aarhus Universitets segl

Workshops

Workshop til udskolingen

Vi har udviklet to workshops, der er henvendt til de ældste klasser i folkeskolen (8.-10. klasse). Disse varer oftest omkring 2 timer.

Metaller

I denne workshop får eleverne mulighed for at arbejde med metaller. Forsøget går i sin enkelthed ud på først at forzinke en kobbermønt, for derefter ved opvarmning at skabe en blanding af zink og kobber - altså skabe en messinglegering.

Derudover undersøges de forskellige metaller i en stjernekaster ved at brænde nogle metaller af.

Salte

I denne workshop skal eleverne finde deres indre kemidetektiv frem og forsøge at finde ud af, hvilke ioner, der findes i forskellige salte. Eleverne får uddelt otte ukendte salte.

Ved hjælp af forskellige kemiske analyser skal eleverne identificere hhv. kationen og anionen i de ukendte salte.

Generelt

Begge workshops laves i grupper af 2-3 personer og kan beskæftige 30 personer ad gangen.

Forud for workshoppen sender vi en øvelsesvejledning med teori vedrørende eksperimentet, som skal gennemgås med eleverne før workshoppen udføres. Ved ankomst gennemgår vi forsøget og sikkerhedsforanstaltninger.

Vi anbefaler, at vores workshops udføres i et fysik-kemi-lokale, men stiller ellers ikke krav til udstyr, idet vi selv medbringer alt det udstyr, der skal bruges i forbindelse med workshoppen. Vi afholder gerne mere end én workshop i løbet af samme dag, og vi supplerer også gerne med et kemishow.

Begge workshops varer ca. 2 timer under forudsætning af, at eleverne er forberedte.

NB: Det kan blive nødvendigt af aflyse workshops på grund af skiftende retningslinjer i forbindelse med forebyggelse af corona-smittespredning.
Andre workshops

Vi har også lavet workshops uden for folkeskoleregi - bl.a. firmaarrangementer og aktiviteter for børn.

Så har du et særligt ønske, så send en mail til kemishow@chem.au.dk, så finder vi ud af, om vi kan hjælpe jer.