Aarhus Universitets segl

Information til kommende studerende

Forskergruppen Aarhus Center for Analytisk Kemi, Atmosfære og Klima, (AC)3, er den analytiske kemigruppe ved Aarhus Universitet.

Vi udvikler og anvender kemiske analyser for eksempelvis at undersøge:

  • Sammensætning, behandling og kilden til ​​atmosfæriske aerosoler, der har en væsentlig indvirkning på jordens klima.
  • Udvikling af biobrændstoffer, der er et bæredygtigt alternativ til de fossile oliereserver, der formindskes.
  • Den kemiske karakterisering af partikelemissioner fra stearinlys, som er en af ​​de største kilder til indendørs luftforurening.

Som analytisk kemiker tilbringes tiden i laboratoriet med forberedelse af prøver og standardløsninger, indhentning af data ved hjælp af analytiske instrumenter, herunder vores egen ultrahøjtydende væskekromatografi (UHPLC) koblet til massespektrometri (LC-MS), gaskromatografi koblet til massespektrometri (GC-MS) samt ion-kromatografi (IC). For mere information se linket til udstyr.
Der bruges også meget tid på at fortolke og analysere data og anvende statistikker til at validere resultaterne.

PROJEKTER:

          

Læs mere om tidligere projekter udført af studerende

Teksterne om de tidligere udførte projekter er alle udarbejdet på engelsk.