Aarhus Universitets segl

DRAMA

Det interdisciplinære projekt DRAMA er et samarbejde mellem Institut for Biologi, Institut for Kemi og AU Engineering på Aarhus Universitet. Hovedbidraget fra vores gruppe er opbygningen og karakteriseringen af en lineær quadrupol trap, BioSim, til at studere bioaerosoler, mens de er luftbårne. BioSim (bioaerosol simulation chamber) bliver lukket inde i et klimakammer, hvor man kan styre parametre som relativ luftfugtighed og temperatur. Bioaerosoler kan holdes svævende i BioSim i flere timer, hvor man imens kan måle deres potentielle vandoptag. Vi undersøger også, om bioaerosolerne er gode iskimdannere og dermed kan føre til skydannelse.

Samarbejdspartnere