Aarhus Universitets segl

Aerosol-massespektrometer

Et high-resolution time-of-flight aerosol-massespektrometer (HR-TOF-AMS) giver kvantitative informationer om partikelstørrelse og elementær kemisk sammensætning. AMS'en kombinerer størrelsesopløste partikelmålinger og massespektrometri i et enkelt real-time-instrument. AMS'en anvendes til analyse af den kemiske komposition af partikler, der er i kammeret. AMS'en kan også anvendes til udendørs målinger. AMS'en giver information om, hvor meget organisk materiale partikelfasen består af, samt information om hvor meget sulfat, nitrat, ammonium og chlor, der findes i partiklerne. 

Relevante publikationer

DeCarlo et al. (2006). A Field-Deployable High-Resolution Time-of-Flight Aerosol Mass Spectrometer, Anal. Chem., 78, 8281-8289.

Jensen et al. (2021), Temperature and volatile organic compound concentrations as controlling factors for chemical composition of α-pinene-derived secondary organic aerosol. Atmos. Chem. Phys., 21, 11545–11562