Aarhus Universitets segl

Humidified Tandem Differential Mobility Analyzer

HTDMA (Fra engelsk: humidified tandem differential mobility analyser) er et instrument, der kan måle luftbårne partiklers hygroskopicitet. Hygroskopicitet er et mål for hvor vandsugende en partikel er. Hygroskopicitet er en vigtig egenskab for atmosfæriske aerosoler, da det har indflydelse på hvordan partiklerne interagerer med indgående stråling og også for partiklernes rolle i skydannelse. Hygroskopiciteten har også betydning for partiklernes effekt på helbred, da deres depositionsmønster i luftrøret er afhængig af partiklernes hygroskopiske stadie.

HTDMA’en består af to DMA’er (Fra engelsk: Differential mobility analyzer) som sidder i tandem. I den første DMA udvælges partikler af en bestemt størrelse. De monodisperse aerosoler bliver nu befugtet til en bestemt relativ luftfugtighed. I den anden DMA som sidder i forbindelse med en CPC (Fra engelsk: Condensation particle counter) bliver partikelfordelingen scannet. Den hygroskopiske vækst af partiklerne karakteriserer deres vækstfaktor, som beskrives fra den gennemsnitlige partikeldiameter målt ved tørre og våde betingelser.

Instrumentet er til rådighed gennem et samarbejde med Andi Massling gennem funding fra Villum.