Aarhus Universitets segl

Kemisk analyse

Den kemiske sammensætning af partikler er vigtig både for deres klimaeffekt, men også for deres sundhedseffekter. For at finde ud hvilke stoffer, der er i partiklerne, kan man opsamle dem og derefter lave detaljeret kemisk analyse af dem. En måde at opsamle dem på er ved at trække luft igennem et filter. Partiklerne sætter sig således på filtret, og man kan efterfølgende ekstrahere dem. Ekstraktet med partikelkonstituenterne bliver analyseret via væskekromatografi koblet med massespektrometri, gaskromatografi koblet til massespektrometri eller på en ionkromatograf. En anden mulighed for at opsamle partikler er ved at bruge en sekventiel spot sampler, hvor partiklerne kommer igennem en væksttube og bliver groet til en passende størrelse, hvorefter de deponeres i en brønd på en brøndplade. Efterfølgende kan brønden ekstraheres og analyseres på samme måde som partikler, der bliver opsamlet på filtre. Den sekventielle spot sampler kan bruges over et helt forsøg, hvor man omvendt ved opsamling af partikler på et filter får et éngangsbillede af den kemiske sammensætning. 

Samarbejde med Marianne Glasius. Se mere om kemisk analyse her