Aarhus Universitets segl

Kirale molekyler

Kirale molekyler eksiterer i to ikke-identiske spejlbilledformer, der relaterer til hinanden som din venstre hånd til din højre hånd. Derfor omtales de to spejlbilleder ofte som værende venstrehåndede og højrehåndede versioner af molekylet. Animationen viser, hvordan et molekyle, der danner en venstrehåndet helix, kan dannes om spejlbilledet af et molekyle, der danner en højrehåndet helix. Ved brug af intense laserpulser, er det muligt at eksplodere molekylerne og bestemme deres håndethed ud fra udsendelsesretningen af eksplosionsfragmenterne. Desuden kan laserpulser bruges til at twiste molekylet vist i animationen i den retning, der omdanner et venstrehåndet molekyle til et højrehåndet. I de beskrevne eksperimenter er det fordelagtigt at studere alle molekylerne fra den optimale retning. Derfor blev eksperimenterne udført ved brug af laserinduceret alignment.