Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Center for termoelektrisk energikonvertering (CTEC)

Mere end 50% af den producerede energi i verden spildes som varme. Som eksempel kan nævnes biler, hvor kun 1/3 af energien i benzinen bruges til fremdrift, mens resten tabes som varme bl.a. i udstødningen. Termoelektriske generatorer (TEG) kan konvertere en del af spildvarmen til brugbar elektrisk energi, og TEG’er kan derfor potentielt spille en meget vigtig rolle i et fremtidigt bæredygtigt energisystem. Anvendelse på stor skala kræver imidlertid udvikling af billige, stabile, og højt-ydende TEG’er. Med udgangspunkt i en række patenter opnået i Center for Energy Materials (CEM, 2008-13) vil Center for Thermoelectric Energy Conversion (CTEC) samle danske forsknings-aktiviteter på feltet og bl.a. medvirke til udvikling af verdens første kommercielle TEG. Danske universitetsgrupper (AU, AAU, DTU) og industripartnere (TEGnology, Alpcon, Aalborg Portland) suppleres med tre udvalgte internationale partnere (Chalmers, PANCO, Termo-gen) til et hold, der besidder alle de nødvendige interdisciplinære kompetencer. CTEC har fire hovedformål:

  1. Udvikling af højt-ydende termoelektriske materialer
  2. Udvikling af en kommerciel TEG,
  3. Anvendelse af TEG’er til genindvinding af spildvarme fra cement-produktion,
  4. Udvikling af en tyndfilmbaseret TEG.

I CTEC vil universiteter og industri arbejde tæt sammen mod fælles mål og derved sikre uddannelse af kandidater på højeste niveau samt direkte industriel anvendelse af den genererede viden.

Center for termoelektrisk energikonvertering (CTEC) støttes af Innovationsfonden med 25 mio. kr.