Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forbedring af eksisterende materialer

Materialerne I TEGnology’s prototype TEG har allerede en ”figure of merit”, zT, på omkring 1,0 ved 350 °C. De kan produceres på stor skala, er billige og relativt ugiftige. Imidlertid er de udfordrede på termisk stabilitet ved de allerhøjeste drifttemperaturer, og TEGens overordnede ydeevne ville øges hvis et større temperaturspan kunne udnyttes.

CEM fokuserede på (1) at forbedre den termiske stabilitet af Zn4Sb3 gennem først at forstå dekomponeringen og siden (2) at forbedre stabiliteten via kation-substitution eller fremstilling af nano-kompositter. Sidstnævnte fremgangsmåde førte til en bemærkelsesværdig termisk stabilisering, men mangel på kontrol over ladningsbærerkoncentrationen kompromitterede egenskaberne. For Mg2Si påvistes en næsten tredobbelt forøgelse af zT ved 300 °C i nanokompositter.

CTEC fokuserer på nanokompositter af Zn4Sb3 med kontrolleret ladningsbærerkoncentration tillige med materialer med anion-substitution. Hvad angår Mg2SixSn1-x fokuserer studierne på at forstå fasediagrammet, dekomponerings-mekanismer og den præcise effekt af nano-inklusioner, med henblik på at udforme en basis for udvikling af forbedrede materialer.