Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitets Forskningsfond

AUFF Starting Grants og AUFF Flagskibe åbne for ansøgning

05.03.2019 | Susan Hjort Skyum

AUFF Starting Grants
Med Starting Grants ønsker AUFF at styrke vækstlaget og derigennem sikre fremragende forskere gode karrieremuligheder ved Aarhus Universitet. AUFF Starting Grants kan anvendes til international rekruttering til vækstområder med henblik på etablering af nye selvstændige forskningsområder og forskningsgrupper. Målgruppen for Starting Grants er nyansatte adjunkter, lektorer – og som noget nyt – nu også professorer.

Der kan løbende ansøges om AUFF Starting Grants i forbindelse med forhandling om nyansættelse/rekruttering.  Ansøgningen indsendes af institutleder med indstilling fra dekanen. Derudover er der to årlige ansøgningsrunder.

Ansøgningsrunderne i maj og oktober er rettet mod vækstpunkter på Aarhus Universitet og her kan AUFF Starting Grants søges af nyansatte adjunkter, lektorer og professorer. For alle tre grupper gælder det, at tiltrædelsesdatoen skal være henholdsvis 1. august 2018 eller derefter for majrunden og 1. februar 2019 eller derefter for oktoberrunden.

 

AUFF Flagskibe
AUFF Flagskibe er et nyt ambitiøst virkemiddel med den hensigt at støtte tiltag af ekstraordinær karakter ved Aarhus Universitet.

 

For at komme i betragtning til et AUFF Flagskib skal oplægget have en betydelig videnskabelig gennembrudskraft og innovativ styrke, samt være i stand til effektivt at skabe opmærksomhed om Aarhus Universitet både nationalt og internationalt. AUFF Flagskibe skal skabe synergi mellem forskning på højeste niveau og kreativ public outreach, der kan profilere AUFF og Aarhus Universitet i den brede offentlighed. I en konkurrence mellem flere flagskibskandidater vil videnskabelig kvalitet og potentialet for en bred offentlig synlighed spille en afgørende rolle i den endelige prioritering.

 

Det er alene dekanerne, der kan fremsende flagskibsansøgninger. Ansøgningen fra dekanen må udgøre op til 10 sider og skal indsendes til AUFF inden 1. maj 2019. Tværfakultære ansøgninger støttet af flere dekaner er velkomne, men hver dekan kan kun indstille ét flagskib.

Institut for Kemi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen