Aarhus Universitets segl

Pris til lektor Marianne Glasius

Lektor Marianne Glasius er blevet tildelt Årets Aerosolforsker 2021 for sit bidrag til kemisk karakterisering af atmosfæriske aerosoler på molekylært niveau, outreach-aktiviteter og fremme af aerosolforskning i Norden.

Adjunkt Jonas Elm overrækker lektor Marianne Glasius diplomet
Lektor Marianne Glasius modtager diplom fra adjunkt Jonas Elm. Foto: Jakob Laust Hviid

Marianne er en anerkendt forsker inden for sit felt af analytisk og atmosfærisk kemi med mange publikationer med fokus på aerosoler. Hun har fundet interessante resultater vedrørende luftforurening fra for eksempel stearinlys og brændeovne. Det har bl.a. givet os en bedre forståelse af disses forurening i vores hjem og nabolag, og hvordan aerosolerne påvirker os.

Marianne modtager prisen af Nordisk Selskab for Aerosolforskning (NOSA) på følgende baggrund:

"Marianne Glasius har bidraget med betydelig molekylær indsigt i den kemiske sammensætning af atmosfæriske aerosoler, hvilket er vigtigt for at forstå aerosolers rolle i luftkvalitet og klima.

Marianne Glasius leder en internationalt anerkendt forskningsgruppe ved Aarhus Universitet i analytisk og atmosfærisk kemi. Gruppen fokuserer på avanceret kemisk analyse, der etablerer ny viden om den kemiske sammensætning af atmosfæriske aerosoler.

Ved at bruge højtydende væskekromatografi koblet til elektrosprayionisering og et quadrupol Time-of-Flight massespektrometer har hendes gruppe udviklet og brugt nye og avancerede metoder til at bestemme aerosolers kemiske sammensætning. Specielt har Glasius-gruppen været banebrydende i udvikling og brug af sådanne metoder til at identificere og kvantificere organiske syrer, dimerestere og organosulfater i aerosolprøver.

Glasius-gruppen har analyseret aerosolprøver fra kammerforsøg, der bidrager med ny indsigt i reaktionsmekanismer og aerosoldannelse under forskellige forhold samt den kemiske sammensætning af atmosfæriske aerosoler fra steder i hele verden, herunder aerosoler, der er indsamlet i Arktis, Amazonas og Kina.

Ud over sine imponerende videnskabelige bidrag formidler Marianne Glasius aerosolforskning til et bredt publikum via offentlige foredrag. Endelig har hun som tidligere medlem af NOSAs bestyrelse og præsident i perioden 2015-2019 været en nøglespiller i at fremme aerosolforskning i Norden."

Marianne modtog prisen i går på NOSAs årlige møde.