Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Begrænset IT i weekenden d. 1.-2. februar 2020

AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 01. og 02. februar 2020

17.01.2020 | Susan Hjort Skyum

AU IT og AU Økonomi og Bygninger gennemfører et planlagt Servicevindue fra lørdag den 01. februar kl. 00.01 til søndag den 02. februar kl. 23.59. Her udføres nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere på AU størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og sikkerhed inden for IT, strøm ect.

I hele weekenden kan du benytte AV-udstyr lokalt i auditorier/undervisningslokaler, og du kan arbejde lokalt på din computer – dvs. uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter, AU's netværk og internet. 

Overordnet plan for Servicearbejdet:

·       Lørdag kl. 00.01 til senest kl. 20.00 vil der være periodiske driftsforstyrrelser på mange IT-, telefoniservices samt strøm på grund af netværksændringer, systemopdateringer og lovpligtig kontrol af strømrelæer.

·       Bl.a. vil netværk, strøm og print i nogle bygninger, adgangskontrol, Blackboard, AUHRA (begge dage) og mange andre services blive berørt.

·       Søndag kl. 08.00 til senest kl. 21.00 vil der være periodiske driftsforstyrrelser på flere IT-services samt på grund af netværksændringer, systemopdateringer.

·       Bl.a. vil netværk, strøm og print i nogle bygninger, adgangskontrol, AU hjemmesider, AUHRA (begge dage), Inteum, PostAU, IDM, STADS,  Økonomi- og BI-systemer, IDM,  samt SOA herunder bl.a. mit.au blive berørt. 

·       Fra den 16. februar kl.15 kan du finde en detaljeret plan for arbejdet på Serviceinfo.au.dk. Og her kan du også se de næste års planlagte Servicevinduer.

Hvis du har spørgsmål, er du velkomne til at sende en mail til serviceinfo@au.dk.

Institut for Kemi, Medarbejdere