Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Begrænset IT i weekenden d. 26.-28. April

AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 26. - 28. april 2019

15.04.2019 | Susan Hjort Skyum

AU IT og AU Økonomi og Bygninger gennemfører et planlagt Servicevindue fra lørdag den 26. april kl. 19.00 til søndag den 28. april kl. 23.59. Her udføres nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere på AU størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og sikkerhed inden for bl.a. IT.

I hele weekenden kan du benytte AV-udstyr lokalt i auditorier/undervisningslokaler, og du kan arbejde lokalt på din computer – dvs. uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter, AU's netværk og internet. 

Overordnet plan for Servicearbejdet:

·         N.B. Denne gang også fredag 26. april aften hvor Blackboard, pga. ekstern leverandør, vil være driftsforstyrret fra kl. 19 til lørdag 27. april ca. kl. 8.

·         Lørdag kl. 00.01 til senest kl. 19.00 vil der være periodiske driftsforstyrrelser på mange IT- og telefoniservices på grund af netværksændringer og systemopdateringer: Bl.a. vil netværk*, print i nogle bygninger, fil-systemer, hjemmesider, IDM, Økonomi- og BI-systemer, Trio, WorkZone, Syllabus samt SOA herunder bl.a. mit.au blive berørt. 

·         Både lørdag og søndag: STADS og AUHRA vil blive berørt fra lørdag kl. 7 til søndag kl. 17.

·         Søndag kl. 9 til kl. 18: Netværk i Emdrup, Flakkebjerg og Kalø i det omfang, det ikke kan nås at færdiggøres lørdag. *Kan også påvirke adgangterminaler og CTS.

·         Fra den 11. april kan du finde en detaljeret plan for arbejdet på Serviceinfo.au.dk. Og her kan du også se de næste års planlagte Servicevinduer.

Hvis du har spørgsmål, er du velkomne til at sende en mail til serviceinfo@au.dk

Institut for Kemi, Medarbejdere