Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Deling af ST

AU’s bestyrelse har netop sagt ja til den faglige deling af Science and Technology

12.06.2019 | Susan Hjort Skyum

Dermed er der grønt lys til at igangsætte arbejdet med den administrative deling af fakultetet, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper for hvert af de administrative områder og opslag af to nye dekanstillinger. 

Høringen på ST viste, at der også er behov for at nedsætte arbejdsgrupper, der fokuserer på fællesfunktioner som f.eks. forskeruddannelsesområdet, studienævnsstruktur og ST Learning Lab.

Endelig har de foreslåede navne på de to nye fakulteter – ”Faculty of Science” og ”Faculty of Engineering and Life Sciences” – givet anledning til diskussion og kritik både internt på ST og andre steder på AU. Det gælder særlig brugen af ”Life Science” i navnet på det ene fakultet, idet ”life science” også udgør en væsentlig del af det andet nye fakultet ”Faculty of Science”, og derudover i vide kredse anvendes i forbindelse med flere sundhedsvidenskabelige forskningsdiscipliner. Derfor har vi besluttet, at ST’s fakultetsledelse skal igangsætte en ny proces og komme med forslag til navne, som kan finde bredere opbakning. Forslag til nye navne vil blive forelagt og godkendt af universitetsledelsen.

Jeg ser frem til den kommende proces og glæder mig over det store engagement, der er udvist i høringsprocessen. Vi vil naturligvis følge op med mere information om høringen og den kommende proces efter pinse.

Jeg har også kommenteret delingen og den kommende proces på ST’s hjemmeside – se med her

Brian Bech Nielsen

Rektor

Institut for Kemi, Medarbejdere