Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forandring og implementering - skab resultater med effektiv kommunikation

Til offentlige ledere og nøglepersoner, Sund Kommunikation udbyder nu et intensivt kommunikationskursus målrettet de ledere og medarbejdere, der skal skabe forandring eller implementere nye tiltag på baggrund af nye lovkrav, besparelser, nye retningslinjer, arbejdsmiljø eller som følge af en ændring i opgavevaretagelsen.

20.03.2018 | Pernille Pia Krintel

Dato ons 23 maj
Tid 08:30 16:00
Sted Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N

Hvad enten det er lederen eller en udpeget tovholder, der har ansvaret for at engagere kollegerne i nye måder at tænke og handle på, er kommunikationsudfordringen stor:

Hvordan undgår man at blive afdelingens ”politibetjent”? Hvordan øger man sin gennemslagskraft? Hvilke følelser er på spil, når man møder modstand eller ligegyldighed? Og hvad virker bedst, når man skal skabe opmærksomhed, forståelse og forandring med sin kommunikation?

Det sætter vi fokus på:

Onsdag den 23. maj på Koldkærgård Konferencecenter i Århus

Se vedhæftede program for detaljeret information om indhold og tilmelding.

På dagen vil du møde:

Helle Petersen, ph.d., MPO, kommunikationsforsker og forfatter til blandt andet "Forandringskommunikation". Helle vil indkredse, hvordan man lykkes med effektiv og hensynsfuld forandringskommunikation, og hvilken rolle lederen og nøglepersonen – og deres samarbejde – spiller, når man skal have medarbejderne med til at ændre tankegang og adfærd. Helle Petersen introducerer også ”kommunikationsplanen” – et effektivt værktøj til at få styr på sin kommunikation. Endelig gennemgår hun de retoriske virkemidler, der kan sikre, at man får størst mulig gennemslagskraft.

Niels Thygesen, ph.d., forsker, underviser på CBS og forfatter til ”Tillid, Magt og Offentlige Ledelsesreformer”. Niels vil fokusere på, hvad der skal til for at få succes med en tillidsfuld forandringsproces. For uden tillid - ingen forandring. Men hvordan skaber man tillid, når forandringens vinde blæser, og organisationen er under pres? Med udgangspunkt i cases fra offentlige arbejdspladser kommer han med sine anbefalinger til, hvordan man sikrer tillid og herigennem skaber bedre forandringsprocesser.

Deltag i en dag, hvor du både får inspiration og konkrete redskaber til din kommunikation.

Institut for Kemi, Medarbejdere