Aarhus Universitets segl

Gekkoer og kemi

Gekkoer er en forunderlig dyreart. De kravler så let som ingenting på vægge og lofter. Men hvordan kan det lade sig gøre? Ph.d. Mette Heidemann Rasmussen, lektor Tobias Weidner og deres kollegaer er muligvis kommet tættere på et svar med deres nye artikel i Biology Letters.

Forside af tidsskriftet med en gekko set fra undersiden.
Forskningsgruppen har også lavet forsiden af tidsskriftet.

Forskere ved, at gekkoer bruger specialiserede tåpuder til at klæbe sig til overflader. Disse tåpuder består af meget fine hår, som på spidsen har små plader i nanometer-størrelse. Det er disse små plader, som i sidste ende har kontakt med overfladen gekkoen kravler på.

Gekko-føddernes geometri er med andre ord velkendt, men det er kemien på overfladen af de små plader ikke. Det har ph.d. Mette Heidemann Rasmussen, lektor Tobias Weidner og resten af forskningsgruppen derfor valgt at studere nærmere: Hvilke atomer og molekyler er i spil, når gekkoerne hænger på lodrette og vandrette overflader? Hvilke molekyler finder vi ved den yderste overflade af gekko-fødder?

Det er svært at besvare disse spørgsmål, fordi det yderste lag af molekyler på fødderne er udfordrende at adskille fra alle de andre molekyler, der er i miljøet omkring tåpuderne. For at finde svar har Mette, Tobias og resten af forskningsgruppen derfor brugt en ny type kemisk mikroskop, som afbilder de kemiske egenskaber af overflader. På den måde har gruppen kortlagt overfladekemien af tåpudernes væv og dermed fundet ud af, at de små plader primært består af proteiner og fedtsyrer. Fedtsyrerne ligger som en belægning på proteinerne, og dette lag, formoder forskerne, holder proteinstrukturen hydreret, hvilket fremmer den klæbende effekt.

At undersøge hvordan gekkoer kan kravle på vægge og lofter kan virke som et pudsigt forskningsprojekt, men denne klæbe-effekt kan være interessant at genskabe for materialekemikere i udviklingen af ny teknologi.

PUNKTER INDHOLD OG FORMÅL
Studietype/metode Tidsskriftsartikel (peer reviewed)
Eksterne samarbejdspartnere Ingen eksterne samarbejdspartnere
Ekstern finansiering Danmarks Frie Forskningsfond (DFF FNU 8021-00046B)

National Science Foundation (NSF grant #1202620)

German Science Foundation (Project DFG GO 995/38-1)

U.S. Department of Energy under Contract No. DE-AC02-98CH10886
Interessekonflikt Ingen interessekonflikter
Andet Forskningsgruppen har også lavet forsiden til tidsskriftet
Link til videnskabelig artikel https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsbl.2022.0093
Kontaktdata Lektor Tobias Weidner, Institut for Kemi og iNANO, Aarhus Universitet. Email: weidner@chem.au.dk