Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

LEGATOPSLAG for ph.d. og postdocs

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab indkalder ansøgninger til legater og fonde

28.02.2018 | Susan Hjort Skyum

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab indkalder ansøgninger til følgende legater og fonde:

• Inge Lehmanns Legat af 1983
Legatet skal fortrinsvis anvendes til længerevarende forskningsophold eller videregående forskningsuddannelse i udlandet for forskere, der har afsluttet deres ph.d.-uddannelse eller på anden vis har opnået tilsvarende erfaring. Ph.d.-studerende kan kun komme i betragtning i tilfælde af særlige omstændigheder omkring udlandsopholdet, primært i form af begrundede ekstraordinære projektomkostninger. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for finansiering af ph.d.-forløbet og de særlige forhold. I praksis gives legat ikke til et obligatorisk eksternt forskningsophold som led i ph.d.-uddannelsen (såkaldt miljøskifte). Legatet tildeles (1) forskere inden for geofysik - primært til studier af jordens indre og dens overfladelag - eller (2) forskere inden for empirisk psykologi. Ansøgning skal dreje sig om forskning, der specifikt kan udføres under udlandsopholdet.

• Cayx-Legatet
Legatet gives til humanistiske studier i Frankrig. Ansøgere bør have et godt kendskab til fransk og i studium/forskning have fokus på emner eller områder, der relaterer sig til Frankrig. I 2018 støtter legatet fortrinsvis kandidatstuderende. Bachelorstuderende kan ikke komme i betragtning.

• Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond
Fonden støtter (1) videnskabelig grundforskning af enhver art (2) Cellebiologisk grundforskning, specielt i relation til leukæmi- og cancerforskning. Der gøres opmærksom på, at ansøgninger fra kandidat- og ph.d.-studerende ikke vil blive imødekommet, og at der endvidere kan søges støtte til frikøb ifm. færdiggørelse af et grundvidenskabeligt forskningsprojekt. Der kan søges legatportioner på op til 40.000 kr. til forskningsophold ved andre forskningsinstitutioner. Der gøres opmærksom på, at formmæssige krav til ansøgninger skal overholdes nøje for at komme i betragtning til legatet.

For yderligere information om de enkelte legater samt vejledning til online ansøgning henvises til Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs hjemmeside www.royalacademy.dk

Ansøgningsfristen for legaterne er søndag den 1. april 2018, og ved rejseaktivitet må afrejse tidligst være den 1. juni 2018.

 

 

Institut for Kemi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende