Aarhus Universitets segl

Merete Bilde optages i Videnskabernes Selskab

Professor Merete Bilde er blevet optaget som nyt medlem i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Portræt af professor Merete Bilde.
Professor Merete Bilde. Foto: AU

Merete er optaget i den Naturvidenskabelige Klasse sammen med 14 andre forskere fra både Danmark og udlandet. Selskabet begrunder valget af Merete med, at hendes kundskaber og videnskabelige indsats vil understøtte selskabets formål: At styrke videnskabens position i Danmark og at fremme grundvidenskabelig forskning og tværvidenskabelig forståelse.

Merete Bilde forsker i atmosfærisk fysisk kemi og studerer, hvordan aerosolpartikler dannes, og hvilke fysisk-kemiske egenskaber de har. Det er et vigtigt forskningsfelt, fordi aerosolpartikler påvirker skydannelse og klima samt luftkvalitet og sundhed. Desværre ved vi ikke meget om dem på grund af deres kompleksitet. De består af både organiske og uorganiske stoffer - måske også biologisk materiale - og forekommer ligeledes i forskellige fasetilstande (faste, flydende eller multifasesystemer). Derudover ændrer aerosolernes fysiske og kemiske egenskaber sig, når de bevæger sig gennem atmosfæren. Hvis vi skal forstå, hvordan aerosolpartikler påvirker os selv og klimaet, skal vi undersøge og forstå deres kompleksitet.

Merete Bildes medlemskab blev offentliggjort i maj, og velkomstarrangementet for de nye medlemmer blev afholdt d. 15. september.

Stort tillykke til Merete Bilde.

_______

For mere information: 
Merete Bilde, bilde@chem.au.dk 
Institut for Kemi og Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO)
Aarhus Universitet