Aarhus Universitets segl

NERD-bevillinger til to forskere

Professor Niels Christian Nielsen og Lektor Tobias Weidner har modtaget 10.000.000 kr. hver fra Novo Nordisk Fonden.

Portræt af professor Niels Christian Nielsen.
Professor Niels Christian Nielsen. Foto: AU
Portræt af lektor Tobias Weidner.
Lektor Tobias Weidner. Foto: AU

Bevillingerne er givet gennem NERD-programmet (New Exploratory Research and Discovery), som har til formål at støtte forskere over en længere tidsperiode, så de kan udforske og udvikle exceptionelle idéer til anvendelse indenfor biovidenskab, sundhedsvidenskab eller bioteknologi.

Professor Niels Christian Nielsen modtager bevillingen til projektet "Pulsed DNP and EPR spectroscopy for biological applications – the next breakthrough in magnetic resonance". Projektet har til formål at udvikle mikrobølge- og radiofrekvenspulssekvenser inden for DNP ("dynamic nuclear polarization") og EPR ("electron paramagnetic resonance"), så sensitiviteten og informationsmængden ved de to metoder øges.

Lektor Tobias Weidners bevilling er til projektet "Protein Structure at Nano-Surfaces - ProSurf". Tobias og hans kolleger vil undersøge hvordan proteiner folder og fungerer på overflader ved hjælp af lasere og kunstig intelligens. Proteinstrukturer på overflader er ikke særlig belyst, fordi det er svært at skelne et enkelt lag af proteiner, der er bundet til en overflade, fra andre ikke-bindende proteiner.

Du kan læse mere om projekterne her: https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/10-supernoerder-faar-forskningsbevillinger-gennem-nerd-programmet-der-efter-stor-succes-nu-forlaenges-med-fem-aar/