Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye regler for udlån af lokaler til receptioner

LT har vedtaget opdaterede retningslinjer for udlån af vores lokaler til receptioner

13.09.2018 | Susan Hjort Skyum

Det er tilstræbt at finde en god balance i mellem at give mulighed for at fejre færdiggørelsen af et studieforløb samt sikre at undervisningen ikke påvirkes af samme.

Som en ny ting indføres per 1. oktober et depositum for lån af lokaler (gælder ikke faglige/gruppearrangementer), som det kendes fra iNANO.

Du kan læse mere om de nye retningslinjer her under:

Generelt om udlån af lokaler

·         Institutarrangementer, undervisning, eksamen har ALTID forrang (også med kort varsel) – så lokaler udlånes med dette forbehold.

·         Lokaler skal efterlades klar til brug for undervisning: dvs. borde og stole opstillet korrekt, grundigt aftørrede, affald i sække under trappen ved 1513 (hvis ikke det kan bortskaffes med det samme).

·         Låner er selv ansvarlig for oprydning, slukning af lys, lukning af vinduer/døre. Låner er desuden ansvarlig for egen og gæsters færden. Mangelfuld oprydning/andre mangler vil evt. blive udbedret for låners regning. Dette vil altid være et skøn, der foretages af husets personale.

·         Bemærk at alle vinduer skal holdes lukket af hensyn til alarm efter kl 16. Der må heller ikke sættes kiler i klemme ved døre med alarm på.

Lån af lokaler til reception efter eksamen

·         Definition: en reception er ikke en fest.

·         Varighed maks. 5 timer fra afslutning af eksamen, inkl. opstilling og oprydning.

·         Der kan som hovedregel ikke udlånes lokaler i hverdagen efter kl.19.00.

(Hvis eksamen slutter senere end kl. 15.00, kan tidspunktet forskydes.)

·         Aud. VI udlånes kun til reception fredage.

·         Aud. II + IV + V kan ikke udlånes til reception, hvis der samtidig er undervisning/eksamen el. lign.

(Depositum dækker bl.a. eventuelle skader og manglende rengøring)

  Booking skal ske på informationskontoret, bookingaftale underskrives og depositum (1500 kr.) indbetales i webshop (https://auws.au.dk/Lokaledepositum_Institut_for_Kemi)

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder, Jens W. Clausen.

Institut for Kemi, Medarbejdere