Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt dansktilbud på AU

Danskundervisning er et vigtigt parameter for at fastholde udenlandske ansatte på AU.

16.03.2018 | Susan Hjort Skyum

Kære ph.d.-teamleder,

Danskundervisning er et vigtigt parameter for at fastholde udenlandske ansatte på AU. Et grundlæggende kendskab til dansk gør det lettere for udenlandske forskere (inkl. ph.d.-studerende) at skabe danske relationer, det øger deres trivsel både på arbejdspladsen og privat og på sigt kan det også blive en nødvendighed, hvis de skal fortsætte deres karriere på AU.

Gode danskkurser er således en forudsætning for at fastholde vores udenlandske forskere.

AU har indgået et samarbejde med sprogudbyderen A2B om et alternativt koncept for danskundervisning på AU. Fra april vil der derfor blive tilbudt nye muligheder for at lære dansk. Kurserne ved A2B adskiller sig fra det nuværende tilbud ved, at de er mere fleksible, målrettede og undervisningen foregår i små grupper. Kurserne tager udgangspunkt i institutternes behov og medarbejdergruppe. Erfaringer fra Moesgaard viser, at frafaldet på sådanne kurser også er langt mindre end det aktuelle tilbud.

A2B tilbyder at komme ud på institutterne efter påske for at fortælle de ansatte om konceptet og afklare deres behov for danskundervisning (f.eks. på et orienteringsmøde, med en info stand el. lign.). På denne måde kan A2B målrette kurser specifikt til de ansattes behov.

Vi imødeser, at der vil blive brugerbetaling på kurserne til sommer. Derfor håber vi, at I vil benytte denne mulighed for at give jeres udenlandske ansatte et sprogligt løft.  

Læs mere om kurserne og mulighederne for yderligere information nedenfor.

Med venlig hilsen,

International Academic Staff Services,

Anne P. Langer

Om kurserne

Der er to typer kurser: boot camp (korte intensive forløb) og semesterkurser (længerevarende forløb). Undervisningen på begge kurser retter sig mod at bestå danskuddannelsens moduler. Kurserne er arbejdsrettede med eksempler fra hverdagen indbygget i undervisningen.

Kurserne vil være individuelt tilrettelagte og specifikt målrettet hver enkelts behov.

Holdene vil være i små grupper (5-6 deltagere typisk), hvilket gør, at kursisterne rykker sig hurtigere end på traditionelle kurser.

Hvem er målgruppen?

Der bliver oprettet kurser både for udenlandske ansatte (fra ph.d. niveau og op) og deres medfølgende partnere. Kurserne er både målrettet nyankomne, allerede igangværende kursister og kursister, der er droppet ud, men ønsker at genoptage danskundervisningen.

Betaling

Kurserne er gratis frem til juli måned, hvor en ny lov forventes at træde i kraft, der pålægger brugerbetaling for al danskundervisning i Danmark. Kurserne kommer til at koste 2000 kr. pr. modul. Udenlandske ansatte tager normalt fem moduler.

Vi opfordrer til, at institutterne hurtigt får etableret kurser, inden brugerbetalingen træder i kraft. På den måde kan kursisterne også afprøve konceptet, inden de skal til at betale for det.

Institut for Kultur og Samfund, Moesgaard, har gode erfaringer med kurserne

”Institut for Kultur og Samfund har i tre semestre haft aftale med a2b om supplerende danskundervisning til internationale medarbejdere på Moesgård. Erfaringerne herfra er generelt positive. A2b har været meget fleksible i forhold til holdstørrelser og afvikling af undervisningen, ligesom de har fulgt op med e-læring ved de undervisningsgange, hvor en kursist har været bortrejst på forskningsophold eller andet. I ferier er de ligeledes gået ind med særlig intensiv undervisning i form af boot camps. Ikke mindst de øvede kursister, der forbereder sig på Prøve i dansk 3 og påtænker ansøgning om dansk statsborgerskab, udtaler sig meget positivt om egen læring. ”

Udtalelse fra Jytte Ringtved, Institutsekretariatsleder på Institut for Kultur og Samfund

Har du spørgsmål om de nye udbydere?

Hvis du ønsker yderligere information om de nye udbydere, inden du tager en drøftelse direkte med A2B, er du velkommen til at kontakte Anne P. Langer i Talentudviklingsenheden, apl@au.dk

Ønsker du yderligere information om retten til danskundervisning, betaling og selve kurserne, tag gerne kontakt til A2B direkte. Vores kontakt ved A2B:

Palle Bisgaard,

Centeransvarlig A2B

T: 70 26 61 00 / M: 30 85 12 65

E-mail: pabi@a2b.dk

Institut for Kemi, Medarbejdere