Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overgang til Statens artskontoplan - IndFak

Du skal sørge for at have varemodtaget alle indkomne fakturaer senest mandag den 13. maj kl. 12.00!

25.04.2019 | Susan Hjort Skyum

Herefter kan du først varemodtage fakturaer igen tirsdag den 21. maj. I perioden mellem den 13. maj kl 12:00 og den 20. maj frem til midnat opdaterer vi systemet med en ny artskontoplan

Kort sagt:

·         Du vil ikke modtage nye fakturaer til varemodtagelse efter den 3. maj

·         Mandag den 13. maj kl. 12.00 er sidste frist for varemodtagelse af fakturaer. Som rekvirent skal du sørge for at varemodtage alle fakturaer i systemet inden denne deadline.

·         Tirsdag den 21. maj kan du atter videresende fakturaer.

Vigtigt at bemærke:

I perioden 3-13. maj skal fakturaer varemodtages løbende

Det er vigtigt, at du håndterer dine fakturaer løbende op til d. 13. maj og ikke venter til sidste sekund. Der er lavet en stram tidsplan for at reducere perioden, hvor fakturaerne ikke bliver sendt ud. Det lægger meget pres på de næste led i godkendelsesprocessen, hvis du ikke håndterer dine fakturaer løbende i denne periode. 

Hvis fakturaen ikke kan varemodtages inden den 13. maj

Hvis du har enkelte fakturaer i systemet, som du ikke kan varemodtage inden d. 13. maj kl. 12.00, f.eks. fordi du ikke har modtaget varerne eller beløbet på fakturaen ikke er korrekt, så skal du påføre fakturaen en kommentar og lade den blive liggende. Fra den 21. maj kan du igen behandle fakturaen.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til faelleskonto.oko@au.dk

Artskonto:

En artskonto beskriver hvilken type af udgift, der er tale om. Feltet hedder ’konto’ i IndFak, og det er allerede udfyldt på forhånd, når du varemodtager en faktura. Opdateringen kommer derfor ikke til at ændre måden, du håndterer fakturaer i IndFak fremover.

Baggrund for opdateringen:

I maj 2019 overgår AU til Statens artskontoplan. Det skyldes, at alle de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet skal have fælles kontoplan fra 2021 for at gøre dem mere sammenlignelige. Overgangen til Statens artskontoplan er en regnskabsteknisk manøvre, som ikke får indflydelse på ’sager’, ’sagsopgaver’ eller andre oplysninger i økonomisystemerne. Men opdateringen kræver, at systemet fredes i en kort periode.

Institut for Kemi, Medarbejdere