Aarhus Universitets segl

Prof. Emer. Hans Jørgen Jakobsen et al publicerer banebrydende NMR-forskning om MoS2

Artikel offentliggjort i ACS Journal of Physical Chemistry C

Professor Emeritus Hans Jørgen Jakobsen. Foto: AU

Et banebrydende faststof 95Mo NMR forskningsprojekt omkring MoS2 af Hans J. Jakobsen, Henrik Bildsøe, Martin Bondesgaard, Bo B. Iversen et al har afsløret en ny, vigtig T1 relaksations mekanisme benævnt CSA (Chemical Shielding Anisotropy)-phonon relaksation, udgivet i ACS J. Phys. Chem. C 2021, 125, 7824-7838, med titlen "Exciting Opportunities for Solid-State 95Mo NMR Studies of MoS2 Nanostructures in Materials Research from a Low to an Ultrahigh Magnetic Field (35.2 T)".

De bestemte T1 CSA-phonon korrelationstider tc (nsec) korrelerer med det elektroniske båndgab og antal lag i disse 2D-semiconductor nanomaterialer. Eksperimentelle plot af T1(95Mo) versus tc for fire forskellige 2H-MoSprøver ved tre forskellige B0-felter (14,1 T, 19,6 T, 35,2 T) viser, at hver enkelt 2H-MoSprøve udviser et identisk elektronisk båndgab uafhængigt af B0, men som er forskelligt for hver prøve.

Denne forskning blev først mulig i 2018 med åbningen af den hjemmebyggede SCH (Series Connected Hybrid) 35,2 T magnet ved National High Magnetic Fields Lab (NHMFL eller MagLab) i Tallahassee, Florida, et B0-felt der er højere med en faktor 1,6 end den højeste 22,3 T NMR magnet tilgængelig ved Aarhus Universitet.


Supplerende oplysninger
Ekstern finansiering Danmarks Grundforskningsfond, Villum Fonden, Haldor Topsøe A/S
Link til videnskabelig artikel https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.0c10522 Rating: Højeste Top 10% for ACS J. Phys. Chem. C (2021)
Kontaktdata Prof. Emer. Hans Jørgen Jakobsen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, mail: hja@chem.au.dk