Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Publikation i Physical Chemistry Chemical Physics - Inside cover

Nye kemiske forbindelser kan danne grundlag for udvikling af hidtil ukendte batterityper

28.07.2020 | Marianne Sommer

Jakob Grinderslev og Mathias Jørgensen. Foto: AU

 

Mathias Jørgensen, Jakob Grinderslev og Torben R. Jensen, Institut for Kemi/iNANO, har sammen med forskere fra Institut for Fysik og Astronomi opdaget nye kemiske forbindelser, der er iblandt de bedste kendte magnesium-ion ledere.

Dette stof har en ny mekanisme for kationledning i fast stof, som også er effektiv for multivalente kationer og kan anvendes til design af andre nye batterimaterialer. Teoretiske beregninger (DFT) viser, at et neutralt molekyle (NH3) og et netværk af di-hydrogen bonds, N–Hd+--dH–B, er en vigtig del af den ny mekanisme for ionledning. DFT beregninger viser også, at di-hydrogen bindinger i uorganisk fast stof og hydrogenbindinger i biologisk stof har samme bindingslængde og -styrke. Ydermere kan ionledningsevnen forbedres betydeligt ved tilsætning af nanopartikler.

Disse opdagelser kan danne grundlag for udvikling af helt nye typer batterier som man ikke kender i dag.

Link til publikation: The mechanism of Mg2+ conduction in ammine magnesium borohydride promoted by a neutral molecule

 

Institut for Kemi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere