Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Registrering af ferie for ferieåret 2019 -2020 – frist 22. februar 2019

Til alle månedslønnede medarbejdere ved Institut for Kemi (VIP, TAP, ph.d., ordinært/eksternt finansierede)

01.02.2019 | Susan Hjort Skyum

I henhold til ”Retningslinjer for ferieafholdelse” skal alle medarbejdere udfylde og aflevere instituttets ferieskema.

Al ferie vil blive registreret efter egne opgivelser, såfremt skemaet afleveres, eller som ”standardferie” såfremt skemaet ikke afleveres eller afleveres kun delvist udfyldt (se datoer i ”Retningslinjer for ferieafholdelse”).

OBS! For tidsbegrænset ansatte (herunder også ph.d.-studerende) gælder det, at optjent ferie svarende til standardferie i perioden + de særlige feriedage skal afholdes inden for ansættelsesperioden. Planlagt ferie skal altid godkendes af nærmeste leder og/eller institutleder.

Ansatte med samtidighedsferie skal afholde al ferie inden fratrædelse.

Fristen for returnering af skema
til Jeanette Dandanell er fredag den 22. februar 2019.


Find ferieskema og retningslinjer for ferieafholdelse på instituttets medarbejdersider: http://chem.medarbejdere.au.dk/medarbejderinfo/fravaer/

Institut for Kemi, Medarbejdere