Aarhus Universitets segl

Sarah S. Petters hædres med pris

Postdoc Sarah S. Petters modtog i sidste uge Paul J. Crutzen Award for Early Career Scientists 2022 af International Commission on Atmospheric Chemistry and Global Pollution (iCACGP).

Sarah S. Petters modtager prisen på scenen.
Sarah S. Petters modtager prisen. Foto: Merete Bilde

Sarah modtager prisen for hendes bidrag til forståelsen af atmosfæriske aerosolpartikler. Disse partikler er luftbårne – det vil sige de svæver rundt i atmosfæren – og de oprinder fra naturlige kilder og menneskelige aktiviteter.

Sarah studerer aerosolernes fysiske og kemiske egenskaber, især deres fasetilstande og deres interaktion med vand. Specielt fokuserer hun på egenskaberne for og kilderne til aerosoler, som indeholder mikro- og nanoplastik – et helt nyt felt med mange åbne spørgsmål. Der er behov for at forstå denne interaktion mellem aerosoler og nano- og mikroplastik bedre, da den påvirker sundhed og klima.

iCACGP begrunder valget af Sarah således:

“Gennem hele sin karriere har Dr. Sarah S. Petters vist kreativitet, beslutsomhed - med et imponerende sæt færdigheder - og evnen til at føre projekter til en vellykket afslutning. Disse kvaliteter har udmøntet sig i fremragende idéer til nye løsninger på nutidige, videnskabelige problemer. Hun har bidraget til at fastslå rækkevidden og kompleksiteten af Cloud Condensation Nucleus-aktivitet i atmosfæriske organiske aerosoler. Senest har hun kombineret termodynamik fra mikrofysik i sky-aerosoler med organisk fysisk kemi og foreslået, hvordan grænsefladeinduceret tryk i aerosolpartikler påvirker aerosol-reaktioner, fasetilstand og viskositet."

Sarah Suda Petters afsluttede sin ph.d. i atmosfærisk videnskab på North Carolina State University i 2015. Herefter har hun haft to postdoc-stillinger ved henholdsvis Colorado State University og University of North Carolina Chapel Hill. Hun har siden sidste år været tilknyttet som postdoc i professor Merete Bildes forskningsgruppe på Institut for Kemi ved Aarhus Universitet og arbejder på nuværende tidspunkt på projektet ”Plastic in the Air”, som er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond.

Stort tillykke til Sarah S. Petters.

________

Paul J. Crutzen Award for Early Career Scientists uddeles af International Commission on Atmospheric Chemistry and Global Pollution (iCACGP) og gives til en forsker i hans/hendes tidlige karriere. De nominerede forskere bedømmes ud fra deres videnskabelige færdigheder, produktivitet, videnskabelige bidrag samt videnskabelige udgivelser og deres indflydelse. Kandidater nomineres til prisen af andre forskere - i Sarah S. Petters’ tilfælde er det professor Merete Bilde fra Institut for Kemi, Aarhus Universitet, der har nomineret hende.

Prisen er opkaldt efter Paul J. Crutzen, som i 1995 modtog Nobelprisen i kemi sammen med Mario J. Molina og F. Sherwood Rowland for deres forskning i atmosfærisk kemi, især dannelsen og nedbrydningen af ozon.