Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Styrk Talentet!

Det er nu igen muligt at tilmelde sig AU’s mentorordning Styrk Talentet!, der matcher videnskabelige medarbejdere på post-doc/adjunkt/forsker-niveau med kolleger på lektor/professorniveau for en 1-årig periode.

06.09.2018 | Susan Hjort Skyum

Formålet er blandt andet at skabe mere dialog om karrieremuligheder, som kan medvirke til at fastholde og tiltrække talentfulde medarbejdere.

Fristen for tilmelding til næste hold er den 23. oktober 2018. Tilmelding sker via

www.au.dk/styrktalentet.

Vi håber, at du igen vil videreformidle denne information til relevante VIP-medarbejdere. Ligesom sidst sendes denne mail kun til jer institutsekretariatsledere. Der ligger en nyhed på medarbejdere.au.dk, som du evt. kan linke til http://medarbejdere.au.dk/#news-11406.

Ifølge evalueringen fra de første hold, som har afsluttet deres forløb, vil 100 % anbefale ordningen til kolleger. Deltagere i ordningen udtaler bl.a. følgende:

· ”I den periode, hvor jeg har været mentee er jeg blevet mere sikker på, at jeg går efter en akademisk karriere, og mulighederne for det er kommet tættere på. ”

· ”Mentor-møderne har været en rigtig god måde at få reflekteret over jobmæssige drømme og mål, og få truffet nogle beslutninger ift. at prioritere i opgaver og planer.”

· ”Det er fantastisk at have nogen at tale med om de næste karriereskridt, som hverken vil vinde (eller tabe) direkte på at give råd til én.”

· ”Erfaring med at lytte og mere forståelse for de udfordringer, som unge akademikere står overfor i dag.”

· ”Det er en fordel, at blive matchet på tværs af institut og fakultet. Det betyder at mentor-møder kan noget andet end MUS-samtaler og forskningssupervision.”

· ”Set fra mentors side har det været meget interessant og en styrke for mentor-menteeforholdet at tale med en fra et andet fakultet, det kan jeg helt klart anbefale.”

I forbindelse med opstart af Styrk Talentet! for nogle år siden udsendte vi trykte plakater til ophængning. Plakaterne bliver ikke genoptrykt. I stedet kan vedhæftede filer printes og hænges op, hvis du vurderer, at det kan bidrage til synliggørelse af ordningen hos jer. Desuden er vedhæftet slides på dansk og engelsk, som i kort form præsenterer ordningen.

På hjemmesiden www.au.dk/styrktalentet findes to informationsvideoer, som også kan benyttes til at orientere om dette tilbud.

Hvis I på jeres institut ønsker få besøg af en af medarbejderne bag Styrk Talentet!, er I velkommen til at kontakte Lizzi Edlich, lie@au.dk.

Institut for Kemi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen