Aarhus Universitets segl

Tre forskere modtager Villum Young Investigator-bevillinger

Adjunkt Maarten Goesten, adjunkt Shuai Wei og postdoc Bernadette Rosati modtager alle Young Investigator-bevillinger på omkring 6 mio. kroner fra Villum Fonden.

Adjunkt Maarten Goesten.
Adjunkt Maarten Goesten
Adjunkt Shuai Wei.
Adjunkt Shuai Wei
Postdoc Bernadette Rosati.
Postdoc Bernadette Rosati

Adjunkt Maarten Goesten modtager 5.985.928 kr. for sit projekt om kemisk design af superledere. Dette er et interessant område, da superledning er et uhåndgribeligt fænomen for forskere - selvom det er mere end 100 år siden, det blev opdaget. Dette hæmmer udviklingen af ​​nye og bedre superledende materialer, der kræves inden for rammerne af en vedvarende energiøkonomi. Dette projekt undersøger hypotesen om, at superledning kan forstås via begrebet kemisk binding. Ved at udforske denne formodning er målet en teoretisk ramme, hvorfra nye materialer kan designes. Bevillingen skal finansiere en ph.d. og to postdocs.

Adjunkt Shuai Wei bevilges 5.995.604 DKK (ca. $919.000) til at udforske en mystisk kortvarig amorf tilstand af halvledende materialer for at finde den særlige fasetransformation, hvor alle egenskaber pludselig "sprænges" til utroligt store værdier. Med verdens mest kraftfulde røntgenkilder vil Shuai og hans gruppe tage billeder af atombevægelse på mindre end en billiontedel af et sekund for at fange nye fasetransformationer. Dette vil muligvis kunne bruges i fremtidige superhurtige computerhukommelsesteknologier. Bevillingen skal finansiere en ph.d., en postdoc og nyt udstyr.

Postdoc Bernadette Rosati har modtaget en bevilling på 5.999.978 DKK (ca. $921.200) til sit projekt 'OceANIC - Aerosol Aging and Interactions with Radiation and Clouds'. Målet med projektet er at kortlægge, hvordan aerosolers optiske egenskaber ændrer sig i atmosfæren, mens de er svævende, og hvad dette betyder for dannelsen af skyer. OceANIC-projektet vil især fokusere på de vigtige naturlige partikler i det marine miljø. Bevillingen gør det muligt at rekruttere to ph.d.-studerende og en postdoc samt indkøbe nyt forskningsudstyr.

Stort tillykke til jer alle!