Aarhus Universitets segl

Zelikin Lab udgiver ny artikel i Nature Communications

Professor Alexander Zelikins forskningsgruppe beskæftiger sig med udviklingen af syntetiske celler – mere specifikt at efterligne den naturlige transmembrane signalering ved brug af organisk kemi. Gruppens nye artikel i Nature Communications går i dybden med deres seneste succes.

Celler er de mindste enheder af cellulært liv, men de er stadig meget komplekse på molekylært niveau. En af cellernes vigtigste funktioner er at opfange og forstå information fra deres omgivelser. Dette opnås ved brug af transmembrane proteiner – også kaldet signaleringsreceptorer – der opfanger ydre signaler og forbinder disse til signaleringskaskader inde i cellen. 

Zelikin Lab arbejder på at genskabe denne proces i syntetiske (ikke-levende) celler. Specifikt fokuserer forskerne på at udvikle kunstige mekanismer, der efterligner den naturlige signaltransduktion. I denne nye artikel i Nature Communications har de med deres design opnået transmembran signalering i kunstige celler ved brug af organisk kemi. Designet blev brugt til udviklingen af syntetiske cellemodeller, hvor et biologisk eller kemisk ydre signal førte til aktivering af enzymer inden i de syntetiske celler. Resultaterne muliggør dannelsen af syntetiske celler, der kan opfange signaler fra deres omgivelser og efterligne mekanismer fra vores naturlige celler.
 

Supplerende oplysninger

   Studietype/metode          Tidsskriftsartikel (fagfællebedømt)      
   Eksterne 
   samarbejdspartnere      
   Ingen eksterne samarbejdspartnere      
   Ekstern finansiering          Novo Nordisk Fonden (Grant No. NNF20OC0062131)
   Danmarks Frie Forskningsfond (DFF FNU Grant No. 0135-
   00162B)
   Lundbeckfonden (Grant No R164-2013-15291)
   Carlsbergfondet (Grant No. CF19-0275)      
   Interessekonflikt(er)          Ingen      
   Andet          N/A      
   Link til videnskabelig 
   artikel      
   https://rdcu.be/c8pjA
   Kontaktinformation          Prof. Alexander Zelikin, Institut for Kemi og iNANO, Aarhus
   Universitet
   Tlf.: +45 23 29 79 86. Email: zelikin@chem.au.dk