Aarhus Universitets segl

Detektivøvelsen

Øvelsen kort fortalt

Spektrofotometri, ledningsevne, krystallografi, fældning og opløselighed. Tag din klasse med herind og lad dem prøve de metoder, en kemiker bruger i jagten på at identificere et ukendt stof.

I et skolelaboratorie har man oftest en øvelsesvejledning ved hånden. Det har man ikke i et forskningslaboratorie. Her må man i stedet bruge sin viden, nysgerrighed og kemiske intuition. Denne øvelse giver indblik i, hvordan en kemiker arbejder, og hvilke teknikker der kan anvendes, når ukendte uorganiske prøver skal identificeres.

Laboratoriedelen for denne dag er delt op i fire uafhængige deløvelser: spektrofotometri af koordinationskomplekser, fældning og opløselighed af salte, elektrisk ledningsevne af forskellige typer ledere og krystallografi. Hver deløvelse tager ca. én time, og ved Kemi B-hold kan deløvelsen om koordinationskomplekser undlades. 

Der tilbydes også et oplæg om krystallografi i forbindelse med denne øvelse. 

Info

Fagligt niveau og klassetrin 2.g/3.g med Kemi B eller Kemi A
Øvelsens nøgleord Stofidentifikation, uorganiske forbindelser, spektrofotometri, fældningsreaktion, opløselighedsreaktion.

Sted

Institut for Kemi, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Bygning 1510

Dato(er) hvor besøget udbydes

Find dato i besøgskalenderen.

Til læreren og elevernes forberedelse

Den tilsendte vejledning skal være grundigt gennemlæst.

Eksempel på program

Forsøget forløber over en enkelt dag (tiderne er vejledende):

  • 8.30: Ankomst ved hovedindgangen
  • 8.30-09.00: Introduktion til øvelsen og materialekemi
  • 09.00-13.00: Øvelsen udføres (laboratoriedel) 
  • 13.00-13.30: Frokost
  • 13.30-14.15: Oplæg krystallografi (kan udelades)
  • 14.15-14.45: Diskussion af resultater
  • 14:45.15.30: Oplæg om studieliv

Der vil være mulighed for både at spise medbragte madpakker og købe mad i kantinen.