Aarhus Universitets segl

Syntese og karakterisering af metaller, halvledere og ionledere

Øvelsen kort fortalt

Hvilke kemiske udfordringer og løsninger gemmer sig i din telefon? Flere end du tror!

Forskellige kemiske forbindelser leder strøm i forskellig grad. Denne viden er helt grundlæggende for elektriske apparater: I harddisken på din telefon findes en halvleder, som hjælper med at gemme dine billeder. I højtaleren og mikrofonen findes et metal, der er med til at skabe lyden af din alarm. Og i telefonens batteri findes en ionleder, som gør, at du kan bruge din telefon uden at sætte den i stikkontakten. 

I denne øvelse fremstiller og karakteriserer elever tre forskellige, elektrisk ledende materialer: et metal, en halvleder og en ionleder gennem fældnings- og redoxreaktioner. Herefter karakteriserer de deres produkter eksperimentelt ved at måle resistiviteten som funktion af tilført varme. Deres eksperimentelle arbejde perspektiveres afsluttende ved at demonstrere en superleder og ny forskning om dette. Med dette besøg vil vi gerne vise, at syntese af nye uorganiske forbindelser og viden om deres egenskaber er et fundament i fremtidens løsninger indenfor ny teknologi, grøn energi og meget mere.

Grundlæggende begreber inden for el-lære som strømstyrke, resistivitet og ledningsevne vil kort blive introduceret, så eleverne kan deltage, uanset om de har haft el-lære i fysikundervisningen, når de laver øvelsen.

Er du fysiklærer? Kom gerne forbi og lav øvelsen med dit fysik-hold. 

Opstilling til måling af ledningsevne

Info

Fagligt niveau og klassetrin 2.g/3.g med Kemi B eller Kemi A - gerne i kombination med fysik B eller fysik A.
Øvelsens nøgleord Anvendelse af uorganiske forbindelser, fældningsreaktion, redoxreaktion, forbindelser med overgangsmetaller, materialers ledningsevne.

Sted

Institut for Kemi, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Bygning 1510

Dato(er) hvor besøget udbydes

Find dato i besøgskalenderen.

Til læreren og elevernes forberedelse

Den tilsendte vejledning skal være grundigt gennemlæst.

Eksempel på program

Forsøget forløber over en enkelt dag (tiderne er vejledende):

  • 8.30-09.00: Introduktion til øvelsen og materialekemi
  • 09.00-13.30: Øvelsen udføres (laboratoriedel), inklusiv frokost
  • 13.30-15.00: Dataanalyse og diskussion af resultater
  • 15.00-15.45: Oplæg om studieliv og evaluering

Det er vigtigt at eleverne har madpakke med, da der ikke nødvendigvis vil være en fælles frokostpause i kantinen.