Aarhus Universitets segl

XRD-service - én-krystal

Om krystalstruktur-service

Hvis man kan få et stof til at udkrystallisere, således at alle atomer eller molekyler sidder helt ordnet, så har man det, vi kalder en én-krystal. Heri danner bestanddelene (atomer, ioner eller molekyler) et regelmæssigt mønster, der gentages i alle tre dimensioner. Den mindste rumlige enhed, der gentages i alle retninger, kalder vi en enhedscelle, og det præcise indhold af den, kan vi bestemme vha. røntgenstråling. 

For at det skal være praktisk muligt, er det nødvendigt at krystallen har en dimension på min. 0,1 mm i alle retninger. Hvis I har adgang til et mikroskop, så skal det helst være sådan, at man kan se lyset reflektere fra de enkelte krystalflader, og kanterne mellem fladerne skal helst være helt skarpe. På den måde kan man sikre sig, at det er gode krystaller og dermed et positivt resultat fra eksperimentet.

I praksis kan I sende en beholder med jeres én-krystaller til os på Institut for Kemi, hvor vi så vil udvælge en god krystal og måle et datasæt, løse krystalstrukturen og sende resultaterne tilbage til jer.

Henvendelse

Hvis I ønsker at benytte jer af denne service, skal I udfylde denne blanket:

Link til tilmeldingsblanket

Systemet sender en automatisk kvittering, og når denne er modtaget er din tilmelding registreret, og vi afventer din prøve. 

Det er vigtigt, at du altid husker at sende eller medbringe dine prøver forsvarligt.  

Forsendelse af prøver

Ved forsendelse af prøver skal følgende opfyldes:  

  • Krystallerne kan enten sendes tørre i en plast- eller glasbeholder
  • Hvis krystallerne ikke er helt stabile, når de er tørre, så send dem gerne med den væske hvorfra de er krystalliserede
  • Angiv de mulige grundstoffer i prøven
  • Hvis der er flere prøver, skal de enkelte prøvers indhold markeres tydeligt
  • Forsendelsen bør sendes i en æske og ikke i en kuvert, da disse nemt kan gå i stykker i postens sorteringsanlæg
  • Den ansvarshavende undervisers navn og emailadresse skal oplyses, da det er sådan, ansøgnings-blanket kædes sammen med modtagne prøver
  • Sørg ALTID for at skrive afsender på forsendelsen

Det er altid afsenders ansvar at emballere og sende prøver forsvarligt!

 

Prøven sendes til:

Institut for Kemi
Att.: XRD-service (én-krystal)
Langelandsgade 140
8000 Aarhus C