Aarhus Universitets segl

Knæklys - undersøgelse af kemiluminescens

I håb om at tiltrække en hun, kan en ildflue-han udskille et enzym, der får dens hale til at blive selvlysende. Den proces, der får ildfluens hale til at blive selvlysende, kaldes kemiluminescens. Det er det samme, der sker, når vi til en fest knækker et knæklys. To væsker blandes, hvilket starter en kemisk reaktion, der frigiver energi (exoterm reaktion), men denne energi vil blive udsendt som lys i stedet for varme. I denne øvelse vil vi opstille eksperimenter, hvor du kommer til at lave/blande dit eget knæklys og se nærmere på mekanismerne bag kemiluminescens.

Vi skal undersøge farvestoffernes absorption- og emissionsspektre, undersøge tidsforløbet af kemiluminescens-reaktionen for at finde dens reaktionsorden samt levetiden af knæklyset. Desuden vil vi undersøge forskellige faktorers (f.eks. tilsætning af en katalysator) indflydelse på reaktionshastigheden. 

Med dette eksperiment vil det være muligt at inddrage reaktionskinetik, kvantekemi i form af energiniveauer, energioverførsel, hvad er farve?, hvad er lys? etc., spektroskopiske metoder, katalyse, etc.

Forslag til fagkombinationer

  • Kemi
  • Fysik
  • Matematik
  • Biologi