Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

SRP og SOP

Studieretnings- og studieområdeprojekt på Institut for Kemi

På Institut for Kemi tilbyder vi elever på STX og HTX med særlig interesse i kemi at kunne udføre den eksperimentelle del af deres studieretningsprojekt (SRP) og studieområdeprojekt i vores laboratorier.

Til SRP-/SOP-forløb møder de enkelte elever op uden deres lærer, og gennemfører øvelserne på hold med andre SRP-/SOP-elever fra andre gymnasieskoler og skriver efterfølgende et selvstændigt projekt baseret på øvelsen. 

Oversigten over udbudte SRP-/SOP-forløb på instituttet findes i undermenuen.

 

 

Generelt om SRP-/SOP-forløb på Institut for Kemi

  • Der prioriteres som udgangspunkt kemi på A-niveau for deltagelse i SRP-/SOP-forløb på Institut for Kemi
  • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb, men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven deltager i forløbet.   
  • Vi kan desværre ikke tilbyde uddybende materiale til projekterne eller baggrundsmateriale omkring metoder og instrumenter - dette forventer vi, at gymnasielæreren hjælper med
  • Det er gymnasielærerens ansvar, at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen
  • Vi har ikke mulighed for at vejlede om, hvorledes kemi-projekterne kan kombineres med andre fag, men vi har for hvert projekt angivet stikord til mulige kombinationer
  • Der tages forbehold for instrumentnedbrud og uforudsete hændelser. I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg
  • Ligeledes tages forbehold for indførelse af corona-restriktioner, som forhindrer afholdelse af de planlagte forløb. I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg