Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

SRP og SOP

Studieretnings- og studieområdeprojekt på Institut for Kemi


OPDATERING VEDR. RESTRIKTIONER:

Det er blevet besluttet, at de klassiske SRP-øvelser stadig afholdes i uge 7 og 8. Dog med forbehold for nedsat kapacitet og aflysning alt efter potentielt kommende restriktioners omfang.
Forskningspraktik vil fortsat blive afholdt i uge 7, 8 eller 9, afhængig af den enkelte forskningsgruppe. Uge 6 er dog fjernet fra de grupper, som kunne tilbyde dette. Som med de klassiske SRP-øvelser skal der tages forbehold for nedsat kapacitet og aflysning ift. potentielt kommende restriktioners omfang i ovennævnte uger.

Får du plads på en klassisk SRP-øvelse eller i forksningspraktik, skal du fremvise gyldigt coronapas. Vi opfordrer desuden til, at du tager en test maksimalt 48 timer før deltagelse, da du vil være i lokale med elever fra hele landet.

____________

På Institut for Kemi tilbyder vi elever på STX og HTX med særlig interesse i kemi at kunne udføre den eksperimentelle del af deres studieretningsprojekt (SRP) og studieområdeprojekt (SOP) i vores laboratorier.

Der udbydes to slags besøg i forbindelse med SRP og SOP:

  • Klassiske SRP-/SOP-forløb: Du møder op, uden din lærer, til en fastsat laboratorieøvelse. Du er på hold med andre SRP-/SOP-elever fra andre gymnasieskoler, som gennemfører samme øvelse. Herefter skriver du et selvstændigt projekt baseret på øvelsen 
  • Forskningspraktik: Én til tre dage ved en forskningsgruppe på Institut for Kemi, uden din lærer, med udfordrende og inspirerende kemisk arbejde. I samarbejde med din gymnasielærer og en kontaktperson fra forskningsgruppen arrangerer I det endelige SRP-/SOP-forløb

Oversigten over udbudte klassiske SRP-/SOP-forløb og forskningspraktikker på instituttet findes i undermenuen.

Ansøgningsrunde for foråret 2022

De klassiske SRP-/SOP-forløb vil foregå i uge 7 og 8, mens forskningspraktik afvikles i uge 7, 8 eller 9, afhængig af de enkelte forskningsgrupper. De eksakte datoer for de klassiske forløb offentliggøres i januar 2022 under det enkelte forløb i undermenuen, mens datoer for forskningspraktik aftales med kontaktpersonen i forskningsgruppen efter modtagelse af en plads. Hvilke uger den enkelte forskningsgruppe kan afholde praktik kan ses under det enkelte forskningspraktikforløb i undermenuen.

For at komme i betragtning til et klassisk SRP-/SOP-forløb eller forskningspraktik skal gymnasielæreren udfylde vores ansøgningsformular, hvor eleven også skal skrive en motiveret ansøgning samt prioritere valg af klassiske forløb og/eller forskningspraktik. Prioriteringen af forløbene kan være udelukkende klassiske forløb eller forskningspraktikforløb eller en blanding. For eksempel: 1. prioritet, Grignard-reaktionen (klassisk forløb); 2. prioritet, Verden i 3D – dyk ned i komplekse strukturer med tomografi (forskningspraktik).

Vær opmærksom på, at vi kun har et begrænset antal pladser på begge forløb - derfor understreger vi, at læreren kun skal sende ansøgninger for sine mest motiverede elever med særlig interesse for kemi. Efter ansøgning vil man modtage bekræftelse eller afslag.

Ansøgningsformularen åbnes om formiddagen torsdag d. 13/1 og lukker igen mandag d. 31/1 kl. 12:00.

Vi planlægger en SRP/SOP-runde til efteråret til de gymnasieskoler, som har skriveperioder senere på året.


Generelt om SRP-/SOP-forløb på Institut for Kemi

  • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb, men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven deltager i forløbet.   
  • Vi kan desværre ikke tilbyde uddybende materiale til projekterne eller baggrundsmateriale omkring metoder og instrumenter - dette forventer vi, at gymnasielæreren hjælper med
  • Det er gymnasielærerens ansvar, at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen
  • Vi har ikke mulighed for at vejlede om, hvorledes kemi-projekterne kan kombineres med andre fag, men vi har for hvert projekt angivet stikord til mulige kombinationer
  • Der tages forbehold for instrumentnedbrud og uforudsete hændelser. I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg
  • Ligeledes tages forbehold for indførelse af corona-restriktioner, som forhindrer afholdelse af de planlagte forløb. I sådanne tilfælde vil der så vidt muligt blive udleveret data fra tidligere forsøg