Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Detektivøvelsen

Detektivøvelsen: Spektrofotometri, ledningsevne, krystallografi, fældning og opløselighed

En nævneværdig forskel mellem et skolelaboratorie og et forskningslaboratorie er, at når man går ind i et skolelaboratorie, så har man altid en øvelsesvejledning ved hånden. Det har man ikke i et forskningslaboratorie. Her må man i stedet bruge sin viden, nysgerrighed og kemiske intuition. Denne øvelse er et forsøg på at give et indblik i hvordan en kemiker arbejder og hvilke teknikker der kan anvendes, hvis nogle ukendte prøver skulle identificeres.

Laboratoriedelen for denne dag er delt op i 4 uafhængige deløvelser: spektrofotometri af koordinationskomplekser, fældning og opløselighed af salte, elektrisk ledningsevne af forskellige typer ledere og krystallografi. Hver deløvelse tager ca. 1 time.

Hvis tiden tillader det, vil eleverne blive introduceret til en meget aktuel leder (superleder), som kan perspektiveres til nyere forskning. Deløvelsen vil derfor kunne give et godt samspil til kernestoffet fra fysik. Øvelserne lægger op til et uorganisk forløb hvori kendskab til forskellige forbindelser (f.eks. ion- eller overgangsmetal-forbindelser). Forarbejdet undervisningsmateriale vil blive tilbudt i forbindelse med nogle af øvelserne. Dette kan være med til at udforme et videre eller allerede igangsat undervisningsforløb. Der tilbydes også et oplæg om krystallografi i forbindelse med denne øvelse. 

Sted

Institut for Kemi, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C

Bygning 1510

Dato(er) hvor besøget udbydes

Find dato i besøgskalenderen i menu til venstre

Tidsramme

Denne øvelse strækker sig over én dag fra 8.30-16.00, men kan tilpasses ved at fjerne nogle af deløvelserne.

Til læreren og elevernes forberedelse

Forud for besøget er der øvelsesvejledninger der skal læses, sammen med teorien der ligger til baggrund for koordinations komplekser. Derudover er der en lille skriftlig detektivøvelse som kan løses på forhånd. Dette er dog ikke en forudsætning for laboratorieøvelsen.

Beskrivelse af forløbet

En typisk dag ser ud som følgende (tiderne er vejledende):

  • 8.30:           Ankomst ved hovedindgangen
  • 8.30-09.00:  Introduktion til øvelsen og materialekemi
  • 09.00-13.00: Øvelsen udføres (laboratoriedel) 
  • 13.00-13.30: Frokost
  • 13.30-14.15: Oplæg krystallografi (kan udelades)
  • 14.15-15.15: opgaveregning og diskussion af resultater
  • 15.15-16.00: Oplæg om studieliv

Der vil være mulighed for både at spise medbragte madpakker og købe mad i kantinen.